درباره EHIA

انجمن میان رشته‌ای علوم تجربی و انسانی (EHIA) زیر نظر مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می‌کند.

این انجمن به هدف ارتقا توانمندی‌های بین رشته‌ای و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی همچنین بهره گیری از توانمندی های دانشجویان و اساتید علوم انسانی و تجربی در جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی تشکیل شده است.
تلاش در جهت ترویج پرداختن و مباحثه در مسائل میان رشته‌ای علوم انسانی و تجربی و ارتقا سطح اطلاعات دانشجویان و ایجاد پل ارتباطی بین اساتید و دانشجویان از سایر اهداف این انجمن می‌باشد و به منظور نیل به این اهداف فعالیت های گوناگون علمی و پژوهشی هم چون جلسات کتاب خوانی ، ژورنال کلاب ، کارگاه ها و جلسات هم اندیشی و نشست‌های تخصصی برگزار میگردد.

فعالیت‌های انجمن:
تشکیل گروه پژوهشی با محوریت علوم‌اعصاب و علوم شناختی
تشکیل هسته‌های مطالعاتی
برگزاری بوک کلاب و ژورنال کلاب
تهیه و تولید پادکست کندل
پروژه‌های تولید محتوای عمومی

برگشت به بالا
×